Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy biurosektor.pl, prowadzony pod adresem biurosektor.pl (dalej zwaną Witryną) przez Biurosektor Arkadiusz Fortuna, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biurosektor Arkadiusz Fortuna, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z siedzibą w 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 80 (dalej zwanego Sklepem internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.
Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa zgłosił do rejestracji zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 18604/2016.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  1. "client" i "_IAI_AC" - są to cookie stałe z identyfikatorami sesji z czasem życia odpowiednio 1 dzień i 7 dni.
  2. "page_counter" - licznik ilości obejrzanych podstron, który może być używany przez klienta do wbudowanych i własnych skryptów JavaScript wykonujących określone akcje (np. ograniczenie ilości wyświetlonych na raz reklam) z czasem życia 1 dzień.
  3. "affiliate" - login klienta (partnera sklepu), który w ramach programu partnerskiego skierował użytkownika do sklepu i ustawiane tylko w takim przypadku z czasem życia 90 dni.

Jeżeli Sklep internetowy korzysta z tzw. współdzielenia koszyka między sklepami w/w cookies ustawiane są również dla innych domen Sklepu internetowego.
W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
  4. Adres poczty elektronicznej.
  5. Numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu biuro@biurosektor.pl bądź numeru telefonu 609 214 746.

Marketing Sklepu internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera i/lub SMS newslettera), podany przez Państwa adres e-mail i/lub numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w biurosektor.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o odznaczenie w ramach swojego konta na naszej Witrynie zgody na otrzymywanie newslettera i/lub SMS newslettera lub przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: biuro@biurosektor.pl.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: operatorowi sklepu internetowego IAI SA, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin; firmom kurierskim w celu realizacji przesyłek; operatorom systemów płatności: IAI SA, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, CashBill SA, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice; Biuru rachunkowemu obsługującemu Biurosektor Arkadiusz Fortuna w zakresie prowadzenia księgowości: Biuro Księgowe Ewa Polonis, ul. Niemcewicza 14 G/3, 71-520 Szczecin; innym firmom obsługującym reklamacje itp. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
Ponadto, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, Sklep internetowy może udostępniać pobrane dane do następujących podmiotów: ---. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@biurosektor.pl.
Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Instytucją kredytową, przy pomocy której Sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową/stosuje procedurę scoringową jest mBank.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności środki zabezpieczające określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szczególności za pomocą szyfrowania zapewniono zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych poprzez Internet, w tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia.
Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem biuro@biurosektor.pl.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem biuro@biurosektor.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane Administratorowi Danych Osobowych pod adresem biuro@biurosektor.pl.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 195 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-10
Zawsze perfekcyjnie i na czas !!! Dziękuję
2024-02-08
Szybko i zgodnie z opisem
pixelpixel